"EKO-OUT" Ochrona Środowiska - Outsourcing Dokumentacje, Doradztwo Barbara Mazurkiewicz

 

Dokumentacje

 
 

„EKO-OUT” wykonuje następujące dokumentacje i opracowania:

1) operaty wodnoprawne niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawngo na:

2) dokumentacje niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia:

3) wnioski i dokumentacje niezbędne do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
4) wnioski i dokumentacje niezbędne do uzyskania pozwolenia/zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami:

5) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, z uwagi na:

6) wnioski i dokumentacje o wydanie pozwolenia zintegrowanego;
7) przeglądy ekologiczne;
8) analizy porealizacyjne;