"EKO-OUT" Ochrona Środowiska - Outsourcing Dokumentacje, Doradztwo Barbara Mazurkiewicz

 

Doradztwo

 
 

„EKO-OUT” prowadzi doradztwo w następującym zakresie:

1) doradztwo w zakresie ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym;
2) doradztwo w bieżącej działalności przedsiębiorstw w zakresie: