Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/jesien15/domains/eko-out.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/jesien15/domains/eko-out.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 579

"EKO-OUT" Ochrona Środowiska - Outsourcing Dokumentacje, Doradztwo Barbara Mazurkiewicz

 

Outsourcing

 
 

W ramach outsourcingu „EKO-OUT” zapewnia przedsiębiorstwom następujące czynności z zakresu ochrony środowiska:

 1.   rozpoznanie obowiązków zakładu wynikających z obowiązujących przepisów i posiadanych decyzji w zakresie ochrony środowiska oraz dokonanie przeglądu wdrożenia tych obowiązków w zakładzie;
 2.   informowanie kierownictwa zakładu o konieczności zlecenia badań i analiz, terminach aktualizacji decyzji, wykonania dokumentacji, ekspertyz, itp.;
 3.   przeprowadzanie procedury zbierania ofert na wykonanie różnego rodzaju dokumentacji niezbędnych do uzyskania wymaganych prawem decyzji, planów, ekspertyz, badań, analiz czy usług (np. odbiór odpadów, wywóz ścieków itp.);
 4.   udział w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji z zakresu ochrony środowiska;
 5.   udział w czynnościach kontrolnych prowadzonych na terenie zakładu przez organy ochrony środowiska;
 6.   bieżące prowadzenie ewidencji odpadów;
 7.   sporządzanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami dla organów ochrony środowiska;
 8.   prowadzenie ewidencji danych niezbędnych do wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska;
 9.   wyliczanie opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód podziemnych, wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, opłaty produktowej;
 10. doradztwo w zakresie stosowania przepisów ochrony środowiska w bieżącej działalności przedsiębiorstwa, zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska, zapobiegania poważnym awariom przemysłowym;
 11. doradztwo w zakresie potrzeb i realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska;
 12. doradztwo w zakresie postępu technicznego, nowych technik i technologii w ochronie środowiska, w szczególności dotyczących ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza, powstawania odpadów, ochrony przed hałasem, ograniczania zużycia wody, paliw i energii, oczyszczania ścieków;